✨รับมอบถุงยังชีพเพื่อส่งต่อให้ครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระบบ ThaiQM✨

เข้าชม 12 ครั้ง

✨รับมอบถุงยังชีพเพื่อส่งต่อให้ครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระบบ ThaiQM✨

🗓️วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
เวลา12.30 น.

👉นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม มอบหมายนายจักรกฤษ ไขว้พันธุ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครปฐม นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนของแต่ละตำบล ร่วมรับมอบถุงยังชีพจำนวน 592 ชุด จากวัดโพธิ์เศรษฐี หลวงพ่อจืด นฐ. ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณนวพร เบ็ญจวรรณ เป็นผู้ประสาน
👉ทั้งนี้ทางอำเภอเมืองนครปฐม จะนัดวันลงพื้นที่พร้อมกันอีกครั้งเพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจนตามระบบTPMAP &ThaiQM

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองนคนปฐม

#CDD
#Tpmap
#ThaiQM
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม
#ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอง ภายในปี 2565

(Visited 12 times, 1 visits today)