✨คณะลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ

เข้าชม 26 ครั้ง

✨คณะลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ

🗓️เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ้เวลา 09.00น.

👉นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำจิตอาสาประจำศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ให้การตอนรับ คณะลูกเสือจิตอาสา จากโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จำนวน 30 คน ทั้งนี้ทางศูนย์เรียนรู้ฯได้จัดฐานเรียนรู้ เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาเข้าศึกษาเรียนรู้งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
🪴ฐานเรียนรู้ประกอบด้วย
👉ฐานเรียนรู้การทำน้ำยาอเนกประสงค์
👉ฐานเรียนรู้ Food center plant
-จุลินทรีย์หน่อกล้วย
-การทำจุลินทรีย์ EM หมักน้ำชาวข้าว
👉ฐานเรียนรู้การทำเสวียนไม้ไผ่
👉ฐานเรียนรู้ธนาคารต้นไม้ เมล็ดพันธุ์
👉ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา

🪴ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา หมู่ 4 บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ

📸ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองนครปฐม

🌾🎋Chang for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองภายในปี2565🌾

(Visited 26 times, 1 visits today)