มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสิรินธรเบอร์ ๑

เข้าชม 7 ครั้ง

มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสิรินธรเบอร์ ๑

เมื่อวันที่  ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสิรินธรเบอร์ ๑ ซึ่งได้รับมอบเมล็ดพันธ์จากท่านวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ส่งมอบให้แก่นางนงนุช บุญมาเลิศ เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา บ้านหุบรักตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม และ ดร.รฐา เตียวต๋อย เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อดำเนินการปลูกขยายพันธุ์ และขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน (พันธุ์ถั่วฝักยาวสิรินธรเบอร์ ๑)ให้เป็นเมล็็ดพันธุ์สะสมสำรองแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูกเป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองนครปฐม

Chang for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ภายในปี ๒๕๖๕

(Visited 7 times, 1 visits today)