ประชุมเตรียมประกวดสารสนเทศระดับเขตตรวจ ตำบลตาก้อง

เข้าชม 8 ครั้ง

ประชุมเตรียมประกวดสารสนเทศระดับเขต ตำบลตาก้อง

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอบต.ตาก้อง

นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมจัดเตรียมการประกวดสารสนเทศ ระดับเขตตรวจ ตำบลตาก้อง โดยมีนายกตำบลตาก้อง ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะจัดประกวดในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้

 

(Visited 8 times, 1 visits today)