✨ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสำรวจให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระบบ ThaiQM✨

เข้าชม 8 ครั้ง

✨ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสำรวจให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระบบ ThaiQM✨

🗓️เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

👉นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม มอบหมายนายจักรกฤษ ไขว้พันธุ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วย นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนากรทุกคน และทีมพี่เลี้ยงประจำหมู่บ้าน ร่วมประชุมชี้แจงพร้อมลงพื้นที่สำรวจให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระบบ ThaiQM กลุ่มเป้าหมายดังนี้
👉ตำบลหนองดินแดง ครัวเรือนยากจนจำนวน 12 ครัวเรือน (ทีมพี่เลี้ยงจำนวน 4 ทีม)

ทั้งนี้ในการประชุมมีการจัดแบ่งทีมเจ้าหน้าที่ราชการลงพื้นที่พร้อมกับทีมพี่เลี้ยงทุกทีม

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองนคนปฐม

#CDD
#Tpmap
#ThaiQM
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม
#ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเอง ภายในปี 2565

(Visited 8 times, 1 visits today)