สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐมร่วมกิจกรรมจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เข้าชม 10 ครั้ง

✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐมร่วมกิจกรรมจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565✨

🗓️วันที่ 22 มิถุนายน 2565
🏛️ณ วัดใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

👉นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอเมืองนครปฐม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

👉ในการนี้ นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และจัดกิจกรรมดังนี้
🌟ประชาสัมพันธ์ CDD EIS พกพา และ Click ชุมชน เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
🌟รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมแจกกระเป๋า
🌟ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองนครปฐมร่วมจำหน่ายสินค้าOTOP ในโครงการดังกล่าวด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD นครปฐม
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ขจัดความยากจน #พัฒนาคนทุกช่วงวัย

(Visited 10 times, 1 visits today)