สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐมร่วมประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ” CDD EIS พกพา” และ Click ชุมชน” ในโครงการจังหวัดปฐมพบประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

เข้าชม 6 ครั้ง

✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐมร่วมประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ” CDD EIS พกพา” และ Click ชุมชน” ในโครงการจังหวัดปฐมพบประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)✨

🗓️วันที่ 22 มิถุนายน 2565

👉 นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” และ Click ชุมชน
โดยเป็นการติดตั้งแอบพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ โดยมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้อย่างง่าย ในยุคปัจจุบัน โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งในระบบ ios และระบบ Android

ณ วัดใหม่ห้วยลึก ต.ส่วนป่าน อ.เมืองนครปฐม

📷ข่าวประชาสัมพันธ์สพอ.เมืองนครปฐม

(Visited 6 times, 1 visits today)