🌟สพอ.เมืองนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565(ระดับหน่วยงาน)🌟

เข้าชม 4 ครั้ง

🌟สพอ.เมืองนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565(ระดับหน่วยงาน)🌟

🗓️วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.
🏛️ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

👉นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการ ในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางปริมณฑล(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ) ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีข้าราชการผู้เข้ารับการคัดเลือก ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางเบญจมาศ พานเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ในการนี้นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับข้าราชการที่เข้ารับการคัดเลือกในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD นครปฐม
#สพอ.เมืองนครปฐม
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ขจัดความยากจน #พัฒนาคนทุกช่วงวัย

(Visited 4 times, 1 visits today)