โคก หนอง นา โมเดล บ้านหนองหม้อแตกอำเภอเมืองนครปฐม

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
🔶นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล.➡️แปลงคุณธนเดช  บ้านหนองหม้อแตก ม.4

ต.หนองงูเหลือม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

📢 โดยมีนางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม รายงานข้อมูลและพาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ..
📸 ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

✨🌿 Change for Good : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 🌿

(Visited 87 times, 1 visits today)