โครงการ ” สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย “

     วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

             คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ   ร่วมปฏิบัติการ Kick off โครงการ สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย   โดยส่งเสริมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือน        

 ณ บ้านรางกระโดน ม.๕ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ จ. นครปฐม

(Visited 134 times, 1 visits today)