อบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี :กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัมนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่1 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 48 ครั้ง

อบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี :กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัมนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่1 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโนนสว่าง ม.10 ต.บางทรายใหญ่

(Visited 48 times, 1 visits today)