พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร นำทีมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563