พช.เมืองมุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 9 ครั้ง

🌎🌎  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 🌎🌎

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาววนิดา เรืองบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ประสานงานตำบลนาโสก และนางสาวปนัดดา ผิวคำ อาสาพัฒนา ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านหนองน้ำเต้า ม.2 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เพื่อดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยจากยาเสพติด วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อรักษาสถานะให้มีความพร้อมเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

(Visited 9 times, 1 visits today)