พช.เมืองมุกดาหาร ติดตาม เยี่ยมครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในพื้นที่บางทรายใหญ่

เข้าชม 34 ครั้ง

🌎🌎 พช.เมืองมุกดาหาร ติดตาม เยี่ยมครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ TPMAP 🌎🌎

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ตำบลบางทรายใหญ่

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ผิวคำ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบล และทีมงานปกครอง ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางทรายใหญ่ ม.13 ได้ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ โดยได้แนะนำแนวทางการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการหาอาชีพเสริม และให้กำลังใจครัวเรือน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นางสาวณหทัย คำปาน และนางสาวสริษา นามโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 34 times, 1 visits today)