อำเภอเมืองมุกดาหารประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เข้าชม 15 ครั้ง

🌎🌎 อำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 🌎🌎

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  โดยได้ดำเนินภายใต้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด 19)  พร้อมติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการต่างๆที่ต้องได้รับความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งได้แนะนำตัวข้าราชการใหม่ในที่ประชุม ได้แก่ นายวุฒิศักดิ์ ผากา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโพนทราย ตำบลคำอาฮวน และตำบลบางทรายใหญ่

👉 นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร่วมกับอำเภอเมืองมุกดาหาร จัดบูธขายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรจาก โคก หนอง นา และผลิตภัณฑ์ O-TOP ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีของอำเภอเมือง เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและประชาชนได้สนับสนุนสินค้าของท้องถิ่นตนเอง ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 15 times, 1 visits today)