พช.เมืองมุกดาหาร ติดตามครัวเรือน โคก หนอง นา ในพื้นที่บางทรายใหญ่ แปลงนายสุเทพ โพล้งอยู่

เข้าชม 29 ครั้ง

🌎🌎 พช.เมืองมุกดาหาร ติดตามครัวเรือน โคก หนอง นา ในพื้นที่บางทรายใหญ่ แปลงนายสุเทพ โพล้งอยู่ 🌎🌎

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิศักดิ์ ผากา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวปนัดดา ผิวคำ อาสาพัฒนา ออกติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านคำผักหนอก ม.7 ต.บางทรายใหญ่ แปลงนายสุเทพ โพล้งอยู่ ได้รับงบประมาณ ขนาดพื้นที่จำนวน 3 ไร่  ผลการดำเนินงานพบว่าครัวเรือนได้ดำเนินการบริหารจัดการดิน น้ำ การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น กะหล่ำปลี พริก ผักกาด คะน้า มะละกอ กล้วย มีการเลี้ยงเป็ด ไก่ เลี้ยงปลา สามารถลดรายจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งพื้นที่สวยงามให้ประชาชน นักท่องเที่ยวที่มาดูงานสามารถหามุมถ่ายรูปแบ่งปันความสวยงามผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย

ในการนี้ครัวเรือนนายสุเทพ โพล้งอยู่ ยังได้นำผลผลิตที่ได้จากการทำ โคก หนอง นา มาให้เราชื่นชมและมอบเป็นของฝาก

(Visited 29 times, 1 visits today)