พช.เมืองมุกดาหาร ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

🌎🌎 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ประชุมประจำเดือน 🌎🌎

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน โดยมีนางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร

(Visited 8 times, 1 visits today)