พช.เมืองมุกดาหาร ร่วมประกวดส้มตำลีลาและสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง

เข้าชม 11 ครั้ง

🌎🌎 พช.เมืองมุกดาหาร ร่วมประกวดส้มตำลีลาและสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง 🌎🌎

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ พช.เมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลาและสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

ช่วงที่ ๑ การประกวดส้มตำลีลา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านการพัฒนาอาชีพ ความสามารถทางด้านการตำส้มตำโดยได้ใส่อัตลักษณ์ของกลุ่มสตรีลงไป ด้วยการนำเสนอผ่านลีลาการตำและรสชาติของส้มตำ เป็นการส่งเสริมสตรีให้เกิดความกล้าแสดงออก กล้าที่จะนำเสนอผลงานและความสามรถของตนเอง ให้สตรีได้รู้ถึงความสำคัญในบทบาทและพลังสตรีในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ช่วงที่ ๒ การประกวดสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านการพัฒนาอาชีพ ความสามารถทางด้านการผลิตและรังสรรค์อาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัด อย่างปลาแม่น้ำโขง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเมนูที่หลากหลาย เกิดความแปลกใหม่และความน่าสนใจในเมนูอาหารจากปลาแม่น้ำโขง รวมถึงการได้พัฒนาฝีมือและเกิดการเรียนรู้แลกเป็นแนวความคิด วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ นางสาววิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายกลุ่มสตรี ส่งทีมสตรีเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน ๒ กลุ่ม ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)