สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ

เข้าชม 11 ครั้ง

🌎🌎 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ 🌎🌎

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน  พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบางทรายใหญ่ และนางสาวปนัดดา ผิวคำ อาสาพัฒนา ออกติดตามกลุ่มอาชีพแปรูปอาหาร ตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ขับเคลื่อนกลุ่มทำกล้วยฉาบและแคบหมู เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ดีเพราะรสชาติอร่อย สามารถเก็บไว้ได้นานและราคาย่อมเยา ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ บ้านสงเปือย ม.๙ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร รวมรายได้การจำหน่ายวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท

(Visited 11 times, 1 visits today)