อำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

เข้าชม 101 ครั้ง

🌎🌎 อำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564🌎🌎

พช.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอ ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 07.30 น. นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอ ณ วัด หมู่ที่ 2 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ในการนี้ นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอเมืองมุกดาหารในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(Visited 101 times, 1 visits today)