พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยให้คึกคัก! สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมติดตามโครงการฯ อย่างใกล้ชิด

เข้าชม 95 ครั้ง

🌎🌎 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยให้คึกคัก! สพอ.เมืองมุกดาหาร ร่วมติดตามโครงการฯ อย่างใกล้ชิด 🌎🌎

📰 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ เรืองเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นางบุผา ปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรักชนก โพธิสาร นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคีอื่นๆ ณ ที่ทำการกลุ่มปลาแดดเดียวคำป่าหลาย หมู่ที่ ๑ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งมีกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลาแดดเดียวคำป่าหลาย หมู่ ๑ ตำบลคำป่าหลาย และกลุ่มสตรี หมู่ ๓ บ้านโนนตูม ตำบลผึ่งแดด

📰  โครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ในด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ดีไซน์ แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถดำเนินการผลิตได้

(Visited 95 times, 1 visits today)