กิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลผึ่งแดด

เข้าชม 2 ครั้ง

🌎🌎 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลผึ่งแดด 🌎🌎

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลผึ่งแดด ณ พื้นที่โคกหนองนาโมเดลครัวเรือนต้นแบบแปลง นางสาวถาวร ห้วยทราย บ้านนาคำ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ ๓ ไร่ โดยมีกิจกรรม ติดตั้งป้ายฐานเรียนรู้ เขียนป้ายโครงการ ติดตั้งเสาธง เกี่ยวข้าว และกิจกรรมหาอยู่หากิน

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เตรียมความพร้อมพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ ตำบลผึ่งแดด สำหรับถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้กับประชาชนที่สนใจในโครงการ

(Visited 2 times, 1 visits today)