กิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลคำป่าหลาย

เข้าชม 2 ครั้ง

🌎🌎 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลคำป่าหลาย 🌎🌎

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี KICK OFF ตำบลคำป่าหลาย ณ พื้นที่โคกหนองนาโมเดลครัวเรือนต้นแบบแปลง นายสมบูรณ์ บุญวาล บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ ๓ ไร่ โดยมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์โดนรอบแปลงโครงการ จัดทำซุ้มไม้เลื่อย ,ทำแซนวิชปลา, สร้างแหล่งอาหารตามธรรมชาติ, ใส่ปุ๋ยพวนดินไม้ ๕ ระดับ ที่ปลูกในพื้นที่รอบโครงการ และกิจกรรมหาอยู่หากิน

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เตรียมความพร้อมพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ ตำบลคำป่าหลาย สำหรับถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้กับประชาชนในชุมชน

(Visited 2 times, 1 visits today)