ประชุมประจำเดือน

เข้าชม 22 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ทีมงานสพอ.เมืองมุกดาหาร เพื่อหารือและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2562

(Visited 22 times, 1 visits today)