ร่วมกิจกรรมชุมชน

เข้าชม 181 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นางสาวรัตนา ต่อซอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

(Visited 181 times, 1 visits today)