Kick off หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชภิเษก

เข้าชม 151 ครั้ง

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ณ บ้านโนนสว่าง หม่ที่ ๑๐ ต.บางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน และนายชัยณรงค์ กาญจนกัณโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตามการดำเนินงานและนายสิน อุมงค์ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสว่างนำกล่าวตั้งปณิธานพัฒนาหมู่บ้าน,จิตอาสากล่าวคำปฎิญาณโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เปิดป้ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านฯและพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสว่าง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

(Visited 151 times, 1 visits today)