ร่วมงานพระราชพิธี

เข้าชม 27 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคี เครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชศักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศทไทย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 27 times, 1 visits today)