พิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียน

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหารนำโดยนายศักดิ์เกษม กุลวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยนางสาวรัตนา ต่อซอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยื่นกู้เงินกองทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 9 กลุ่มโดยนายอิสรา โพธิ์เงิน ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองมุกดาหารให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร

(Visited 22 times, 1 visits today)