จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เข้าชม 48 ครั้ง

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรม ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ้ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ” ณ คลองจระเข้ ต.คำอาฮวน หมู่ที่ 6 ต.คำอาฮวน

(Visited 48 times, 1 visits today)