พิธีอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 55 ครั้ง

วันที่ 22 เมษายน 2561 นางสาวรัตนา ต่อซอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านโคกสูง หมู่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

(Visited 55 times, 1 visits today)