สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

เข้าชม 171 ครั้ง

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณเข้าร่วมในพิธีฯ

(Visited 171 times, 1 visits today)