ขอพรปีใหม่ ปี 2562

เข้าชม 97 ครั้ง

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอขอพรจากท่านนายอำเภอ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2562

(Visited 97 times, 1 visits today)