ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูล

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร นำโดย นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และนางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. พร้อมด้วยภาคี เครือข่าย อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณณงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี พ.ศ. 2562

(Visited 24 times, 1 visits today)