วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

เข้าชม 60 ครั้ง

(Visited 60 times, 1 visits today)