ข่าวพช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ 10 กันยายน 2561 นายวีระ มะลาดวง นักวิชาการพัฒนาชึมชนชำนาญการร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 113 ครั้ง

ข่าวพช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ 10 กันยายน 2561 นายวีระ มะลาดวง นักวิชาการพัฒนาชึมชนชำนาญการร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่

(Visited 113 times, 1 visits today)