ข่าวประชาสัมพันธ์ …..วันที่ 9 กันยายน 2561 นายวีระ มะลาดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาคำ ม.5 ต.ผึ่งแดด

เข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ …..วันที่ 9 กันยายน 2561 นายวีระ มะลาดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาคำ ม.5 ต.ผึ่งแดด

 

(Visited 45 times, 1 visits today)