ข่าวประชาสัมพันธ์….พช.เมืองมุกดาหาร นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 จากข้อมูล กชช 2 ค ปี 2560 บ้านสามขา หมู่ที่ 2 ตำบลคำป่าหลาย

เข้าชม 226 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์….วันที่ 9 กันยายน 2561  นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 จากข้อมูล กชช 2 ค ปี 2560 บ้านสามขา หมู่ที่ 2 ตำบลคำป่าหลาย

(Visited 226 times, 1 visits today)