ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑เนื่องในวาระครบ ๔๙ ปี ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสา”จังหวัดมุกดาหาร โดยน.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน ได้ดำเนินกิจกรรม อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตรผู้นำ อช.ดีเด่น กล่าวคำปณิธานตนเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานเกษตรอำเภอ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จิตอาสา อาสามัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านเข้าร่วม จำนวน ๖๐๐ คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร

เข้าชม 31 ครั้ง

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑เนื่องในวาระครบ ๔๙ ปี ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสา”จังหวัดมุกดาหาร โดยน.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน ได้ดำเนินกิจกรรม อ่านสารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตรผู้นำ อช.ดีเด่น กล่าวคำปณิธานตนเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานเกษตรอำเภอ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จิตอาสา อาสามัครประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้านเข้าร่วม จำนวน ๖๐๐ คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร

(Visited 31 times, 1 visits today)