ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ 17 ม.ค.2561 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จำนวน 15 คน ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมี นายปานทอง สระคูพันธฺ์ รองผูู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะติดตาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล,อาสาสมัครกองทุน,กลุ่มอาชีพที่กู้เงินไปประกอบอาชีพฯ ,จนท. ผู้รับผิดชอบจำนวน 225 คน นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม ต่อคณะกรรมการติดตามฯ กลุ่มได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มมาแสดงและจำหน่ายในบริเวณที่คณะมาติดตามด้วย ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร

เข้าชม 39 ครั้ง

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ 17 ม.ค.2561 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จำนวน 15 คน ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมี นายปานทอง สระคูพันธฺ์ รองผูู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะติดตาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล,อาสาสมัครกองทุน,กลุ่มอาชีพที่กู้เงินไปประกอบอาชีพฯ ,จนท. ผู้รับผิดชอบจำนวน 225 คน นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม ต่อคณะกรรมการติดตามฯ กลุ่มได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มมาแสดงและจำหน่ายในบริเวณที่คณะมาติดตามด้วย ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร

(Visited 39 times, 1 visits today)