ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร… วันที่ 11 ม.ค.61 นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร

เข้าชม 46 ครั้ง

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร… วันที่ 11 ม.ค.61 นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองมุกดาหาร

(Visited 46 times, 1 visits today)