ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…๙ ม.ค ๒๕๖๑ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านโนนบุปผา หมู่ที่ ๑๓ ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี น.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ OTOP พ่อค้า หาบแร่ แผงลอย ที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการค้ารายใหม่ จำนวน ๓๔ ราย มีรายได้จากการจำหน่าย จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท และมีการแสดงรำผู้ไท ของกลุ่มสตรีตำบลนาโสก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๐๐ คน

เข้าชม 108 ครั้ง

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…๙ ม.ค ๒๕๖๑ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านโนนบุปผา หมู่ที่ ๑๓ ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี น.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ OTOP พ่อค้า หาบแร่ แผงลอย ที่ลงทะเบียนผู้ประกอบการค้ารายใหม่ จำนวน ๓๔ ราย มีรายได้จากการจำหน่าย จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท และมีการแสดงรำผู้ไท ของกลุ่มสตรีตำบลนาโสก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๐๐ คน

(Visited 108 times, 1 visits today)