ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ วันที่ 3 ม.ค.61 นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสว่าง ณ ศาลาวัดบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เข้าชม 59 ครั้ง

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ วันที่ 3 ม.ค.61 นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนสว่าง ณ ศาลาวัดบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 59 times, 1 visits today)