ลงแขกเกี่ยวข้าว

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ บ้านโนบุบผา หมู่ที่13 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร

(Visited 25 times, 1 visits today)