ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…๑๐ พ.ย.๖๐ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และนางสาวสุกัญญา พัฒน์พิบูลย์ ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับและมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและประชาชน ได้มาลงเบียนตลาดประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง

เข้าชม 144 ครั้ง

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…๑๐ พ.ย.๖๐ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ณ ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร และนางสาวสุกัญญา พัฒน์พิบูลย์ ปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับและมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและประชาชน ได้มาลงเบียนตลาดประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง

(Visited 144 times, 1 visits today)