ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ 8 พ.ย.60 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวสตรีเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวืต กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน และสตรีอาสาตำบลกุดแข้ จำนวน ๓๖๐ คน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๘-๙ พ.ย.๖๐ ณ หอประชุม อบต.กุดแข้ ดำเนืนการโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกุดแข้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนพัฒนาบทบาสตรีจังหวัดมุกดาหาร

เข้าชม 242 ครั้ง

ข่าว พช.เมืองมุกดาหาร…วันที่ 8 พ.ย.60 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวสตรีเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวืต กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน และสตรีอาสาตำบลกุดแข้ จำนวน ๓๖๐ คน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๘-๙ พ.ย.๖๐ ณ หอประชุม อบต.กุดแข้ ดำเนืนการโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกุดแข้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนพัฒนาบทบาสตรีจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 242 times, 1 visits today)