ข่าวประชาสัมพันธ์

น.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ