5 กย.62 เวลา 14.00 น.นายภีรพล ฤทธิวงศ์ รก.พอ.เมืองพัทลุง และนางรัชนีย์ ชูเชื้อ นว.พช.ชำนาญการ ร่มประชุมเพื่อเตรียมพร้อม กิจกรรม อัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแจ้ง ต.ชัยบุรี โดยมีนายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธาน

[...]

อ่านต่อ

5 กันยายน 2562 พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินกิจกรรม การอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันอาทิย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ เรือนโบราณชัยบุรี

  [...]

อ่านต่อ

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมหมู่บ้านขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๖๐ บ้านคอกวัว หมู่ ๑ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง ประเมินตัวชี้วัด

๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมหมู่บ้านขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้า [...]

อ่านต่อ