โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนา โมเดล

12 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

[...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง  เจ้าหน้า [...]

อ่านต่อ