คณะกรรมการกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2563

วันที่ 15 มิ.ย. 63 คณะกรรมการกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพ [...]

อ่านต่อ

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 25 เมษายน 2563 ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์  พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เปิดปฏิบ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 24 เม.ย. 63 นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุงนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง,หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงและผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนและ อส. ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาการ ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ผักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง

วันที่ 24 เม.ย. 63 นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมือ [...]

อ่านต่อ

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 อำเภอ 1 โมเดลต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ทีมเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 อำเภอ 1 โมเดลต้นแบบ สำนักงาน [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ หนึ่งพัฒนากร หนึ่งตำบลเข้มแข็ง

@ สพอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

@ สพอ.เมืองพัทลุง 1 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง สนับสนุนพันธ์ุผักแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ตามนโยบายขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองพัทลุง

@ สพอ.เมืองพัทลุง  1 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. นางสาวอิ่มใ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง@วันที่ 20 มีนาคม 2563เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง และนางกฤษณ์ติยา ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ กลุ่มวิสาหกิจบ้านหัวยาง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มอาชีพสตรี จำนวน 11 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมและนำผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่าย

@สพอ.เมืองพัทลุง@วันที่ 20 มีนาคม 2563เวลา 09.00 – [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง.วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายให้นางรัชนีย์ ชูเชื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสัญจร ณ ม.6 ต.โคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

@สพอ.เมืองพัทลุง.วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 ̵ [...]

อ่านต่อ