พช.เมืองพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม (kick off) เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2565

พช.เมืองพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม (kick off) เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2565
วันที่ 29 พ.ย. 65
เวลา 09.00 น.นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2565 (วันดินโลก ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข) โดยได้รับการประสานความร่วมมือ นำโดย กำนันตำบลปรางหมู่และเจ้าของแปลงโคก หนอง นา ในพื้นที่
โดยแนวทางการกิจกรรม จะจัดให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดนิทรรศการ สาธิตการทำปุ๋ยหมักและสาธิตทำเมนูอาหารจากพืชผักในท้องถิ่น เช่น ข้าวยำสมุนไพรข้าวสังข์หยด เป็นต้น
ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรม ใน วันที่ 8 ธ.ค. 2565 ณ ที่ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านนางเกรียง ม.2 ต. ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง
#วันดินโลก
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.เมืองพัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 12 times, 1 visits today)