พช.เมืองพัทลุง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่11/2565

พช.เมืองพัทลุง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่11/2565
วันที่ 28 พ.ย.65
– เวลา 09.00 น. นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) ผ่านระบบ TV พช.เพื่อรับทราบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
– เวลา 13.30 น ประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน การกำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตำบลและบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบงานฯ โดยกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และกำกับติดตามการดำเนินงานตามห้วงเวลาที่กำหนดและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆในพื้นที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง
#ขจัดความยากจน
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.เมืองพัทลุง

(Visited 3 times, 1 visits today)